Уроки


6 клас
    
 Тема:  Гідросфера

  Мета: сформувати в учнів первинні знання щодо гідросфери Землі, її складу, світового кругообігу води в природі; розвивати вміння логічно мислити, пояснювати взаємозв’язок оболонок Землі на прикладі світового кругообігу води; виховувати вміння працювати у колективі (групі), повагу до думки інших.

 Тип уроку: вивчення нового матеріалу

 Структура уроку:

1.    Організаційний момент.
2.    Актуалізація опорних знань і умінь учнів.
3.    Вивчення нового матеріалу.
4.    Закріплення нових знань і умінь учнів.
5.    Підсумок уроку.
6.    Домашнє завдання.

_____________________________________


Тема:  Води суходолу. Річки. 

Мета:    поглибити систему знань учнів про гідросферу шляхом вивчення річок як частини світового коло обігу води в природі; розширити поняття учнів про річку та її частини; сформувати первинні поняття про живлення річок, режим; розвивати практичні вміння учнів визначати елементи річкової системи, уміння визначати географічне положення річки за картою атласу, надписувати річки на контурній карті.

Обладнання: фізична карта півкуль, фізична карта України, атласи, слайди із зображеннями вод суходолу та річок, підручники.

Тип уроку: формування нових знань та вмінь учнів.

Опорні поняття: води суходолу, річки, елементи річкової системи, долини

Структура уроку:

1  організаційний момент;
2  актуалізація опорних знань та вмінь;
3  мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
4  вивчення нового матеріалу – формування знань та вмінь учнів;
5  закріплення нових знань та вмінь учнів;
6  підсумок уроку;
7  домашнє завдання.

____________________________________


7 клас

 Тема:      Води суходолу Африки 

 Мета:
·   сформувати в учнів уявлення про особливості вод суходолу Африки;
·   охарактеризувати головні річкові системи та басейни, основні типи озер;
·   систематизувати знання учнів про гідрологічні особливості території;
·   продовжити формування практичних умінь характеристики водних ресурсів;
·   сформувати поняття учнів про гідроекологічні проблеми Африки;
·   удосконалити навички роботи з картами атласу;
·   виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання: фізична карта Африки, кліматична карта Африки, підручник, атлас, слайди, мультимедійна дошка.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку:    

1  Організаційний момент
2  Актуалізація опорних знань учнів
3  Мотивація навчально-пізнавальної діяльності
4  Вивчення нового матеріалу
5  Закріплення нових знань та вмінь учнів
6  Підсумки уроку
Домашнє завдання
 ___________________________________


8 клас

 Тема:   Загальна характеристика клімату України  

Мета:    сформувати знання про загальні риси клімату України;    систематизувати знання про основні фактори кліматоутворення; сформувати вміння визначати особливості факторів кліматоутворення в Україні; закріпити навички та вміння учнів в роботі з кліматичними картами.

Обладнання: кліматична карта України, політична карта світу, карта кліматичних поясів світу, атлас, фотографії ПБК, роздавальний матеріал (ОС), підручник.

Тип уроку: формування нових знань та вмінь учнів.

Опорні поняття: клімат, кліматоутворюючі фактори, кліматичний пояс, тип клімату.

Структура уроку:

1  орг.момент;
2  актуалізація опорних знань та вмінь;
3  мотивація пізнавальної діяльності учнів;
4  вивчення нового матеріалу – формування знань та вмінь учнів;
5  перевірка засвоєного матеріалу учнями;
6  підсумок уроку;
7  домашнє завдання.
____________________________________

1 коментар:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...